خدمات طراحی وب سایت

به بهترین نحو میزبان مخاطبان خود در اینترنت باشید!

ClockCreated with Sketch.

سرعت

طراحی در کمترین زمان

ManCreated with Sketch.

اختصاصی

طراحی تم اختصاصی برند شرکت شما

Star1Created with Sketch.

وب سایت

طراحی مشتری پسند

بعضی از

نمونه کارها

یا متفاوت باش یا حذف شو

کسب‌ و کارت رو آنلاین کن و ۲۴ ساعته بفروش

3Created with Sketch.

طراحی با قدرت

بزرگ فکر کن.

HeartCreated with Sketch.

طراحی با عشق

باورش کن.

1Created with Sketch.

طراحی با سلیقه

فقط انجامش بده!

ما همیشه از رضایتمندی مشتری قدرت میگیریم

رضایتمندی مشتریان

مشتریان ما به ما ایمان دارند

در اینجا چیزی است که آنها می گویند

پلن‌های

قیمت طراحی سایت

پلن طراحی پایه

سرعت سایت : متوسط
تومان12800000 10,900,000 شروع قیمت از
 • قابلیت سفارشی سازی : کم
 • بدون مشاوره کسب و کار آنلاین
 • زمان تحویل 6 روزه
 • پشتیبانی ۳ ماه
 • امکان انتخاب از 5 قالب آماده
 • بدون ابزار حرفه ای سئو
 • تک زبانه بودن سایت
 • قسمت بلاگ ندارد
 • دامنه رایگان ir
 • صفحات سایت تا 3 صفحه
 • پلن هاست با انتخاب مشتری
 • هزینه هاست به عهده مشتری

پلن طراحی حرفه‌ای

سرعت سایت : بسیار خوب
تومان19000000 15,900,000 شروع قیمت از
 • قابلیت سفارشی سازی : زیاد
 • مشاوره کسب و کار آنلاین
 • زمان تحویل 9 روزه
 • پشتیبانی 6 ماه
 • امکان انتخاب از 20 قالب آماده
 • ابزار حرفه ای سئو
 • قابلیت دو زبانه بودن سایت
 • در صورت سفارش قسمت بلاگ
 • دامنه رایگان ir
 • صفحات سایت تا 15 صفحه
 • پلن هاست با انتخاب مشتری
 • هزینه هاست به عهده مشتری
محبوب

پلن طراحی VIP

سرعت سایت : عالی
تومان34000000 29,900,000 شروع قیمت از
 • قابلیت سفارشی سازی : ویژه
 • مشاوره کسب و کار آنلاین
 • زمان تحویل حدودا 15 روزه
 • پشتیبانی 9 ماه
 • طراحی اختصاصی
 • ابزار حرفه ای سئو
 • قابلیت چند زبانه بودن سایت
 • در صورت سفارش قسمت بلاگ
 • دامنه رایگان ir یا com
 • صفحات اختصاصی
 • پلن هاست با انتخاب مشتری
 • هزینه هاست به عهده مشتری

پلن طراحی پایه

سرعت سایت : متوسط
تومان14800000 12,900,000 شروع قیمت از
 • قابلیت سفارشی سازی : کم
 • بدون مشاوره کسب و کار آنلاین
 • زمان تحویل 12 روزه
 • پشتیبانی ۳ ماه
 • امکان انتخاب از 5 قالب آماده
 • بدون ابزار حرفه ای سئو
 • تک زبانه بودن سایت
 • قسمت بلاگ ندارد
 • دامنه رایگان ir
 • صفحات سایت تا 6 صفحه
 • پلن هاست با انتخاب مشتری
 • هزینه هاست به عهده مشتری

پلن طراحی حرفه‌ای

سرعت سایت : بسیار خوب
تومان22000000 17,900,000 شروع قیمت از
 • قابلیت سفارشی سازی : زیاد
 • مشاوره کسب و کار آنلاین
 • زمان تحویل 18 روزه
 • پشتیبانی 6 ماه
 • امکان انتخاب از 20 قالب آماده
 • ابزار حرفه ای سئو
 • قابلیت دو زبانه بودن سایت
 • در صورت سفارش قسمت بلاگ
 • دامنه رایگان ir
 • صفحات سایت تا 24 صفحه
 • پلن هاست با انتخاب مشتری
 • هزینه هاست به عهده مشتری
محبوب

پلن طراحی VIP

سرعت سایت : عالی
تومان36000000 32,900,000 شروع قیمت از
 • قابلیت سفارشی سازی : ویژه
 • مشاوره کسب و کار آنلاین
 • زمان تحویل حدودا 30 روزه
 • پشتیبانی 9 ماه
 • طراحی اختصاصی
 • ابزار حرفه ای سئو
 • قابلیت چند زبانه بودن سایت
 • در صورت سفارش قسمت بلاگ
 • دامنه رایگان ir یا com
 • صفحات اختصاصی
 • پلن هاست با انتخاب مشتری
 • هزینه هاست به عهده مشتری

همیشه پر از خلاقیت !

طراحی شده برای شما ♥